A D A S S I S T
Artificiële intelligentie bij LDC

LDC gebruikt artificiële intelligentie (AI) om mensen en organisaties verder te helpen. Mensen die werk doen dat bij ze past en die de mogelijkheden krijgen om zich op een goede manier verder te ontwikkelen zijn uiteindelijk gelukkiger en gezonder. De

Informatiebeveiliging en privacybescherming

Wij vinden het belangrijk zorgvuldig om te gaan met data en zijn daarom continu kritisch op onze informatiebeveiliging. Om dit ook objectief aan te kunnen tonen zijn wij door Brand Compliance gecertificeerd volgens de normen van  ISO 27001 en NEN

Recente berichten