A D A S S I S T

De dossiers zijn je onderzoeken. Je opent een onderzoek en kiest een functieprofiel uit ‘Werkgevers’. Dit profiel wordt dan automatisch gekoppeld aan het dossier van de werknemer. Waarna je het profiel nog kunt bijstellen, dit is immers de échte functie zoals de medewerker deze uitvoert. 

Binnen AD assist heb jij je lopende en afgeronde onderzoeken altijd bij de hand. Waar je ook bent, in een 
veilige online omgeving.