A D A S S I S T

Voer eenvoudig FML of IZP in, de variabelen zijn gescoord op alle functies binnen AD assist.

FML en IZP module

Dat betekent dat AD assist alle variabelen snapt die in de FML en het IZP voorkomen. Deze zijn gekoppeld aan onze volledige functie-takendatabase. Het proces gaat als volgt; we nemen als voorbeeld een FML die je aangeleverd krijgt. Je ziet welke versie het is en klikt aan FML Versie 2020. De lege FML wordt keurig (met de bekende rubrieken) op je scherm gepresenteerd zodanig dat je deze snel kunt overnemen binnen AD assist. De belastbaarheid is nu bekend binnen ons systeem. Nu kun je de functie van de medewerker invoeren, hierbij wordt je geholpen door de Functiebouwer. Als deze twee klaar zijn gaat AD assist voor je aan de slag en presenteert een overzicht van taken inclusief taakoverschrijdingen.
Je voegt hier jouw professionele mening aan toe.

AD assist geeft suggesties, jij bepaalt

Nadat je de taakoverschrijdingen beoordeeld presenteert AD assist het ‘resulterend functieprofiel’. Dit profiel vormt de basis voor de interne of externe matching. Ook hier helpt AD assist je snel functies te vinden. Daar waar het nu soms best lastig is voldoende ‘omliggende functies’ te vinden helpt AD assist je. En ook hier geldt: ons systeem geeft de suggesties, jij bepaalt.

We zijn het systeem vanuit de werkgroep niet voor niets AD assist gaan noemen. We zijn er namelijk van overtuigd dat het een waardevol online maatje zal zijn.