A D A S S I S T

Laat de computer je helpen met het vergelijken van functies op een gestandaardiseerde wijze

Functiematch

Nadat je de FML hebt overgenomen presenteert AD assist een overzicht van de match op de eigen functie van de medewerker. Dat wat daadwerkelijk impact heeft op de functie wordt overzichtelijk gepresenteerd als overschrijding. Hier kun je direct ook elke overschrijding beoordelen en toelichten. Je kunt een overschrijding ‘op rood’ laten staan of ‘op groen’ zetten. Jouw volledige analyse gaat mee naar het AD assist rapport wat je als bijlage kunt toevoegen aan je eigen rapportage.

AD assist functiematch rapport