A D A S S I S T

Binnen AD assist mag je onze generieke functieprofielen raadplegen en gebruiken om snel een functiehuis te bouwen. Je kunt zo’n profiel eenvoudig bijstellen. Vind je het toch fijner om zelf een functie te bouwen? Start dan met een leeg profiel. Alle items in onze generieke profielen zijn door arbeidsdeskundigen gewogen en toegelicht in overeenstemming met het document Basisinformatie CBBS versie 5 mei 2020. Je kunt de FML met een druk op de knop matchen op alle functies die je hebt opgenomen in het functiehuis van jouw werkgever of opdrachtgever. Een Spoor 1 functiematch dus

AD assist interne match