A D A S S I S T

Onze software is modulair opgebouwd. Vergelijk het met legoblokjes die je samen tot een groter geheel kunt bouwen. We hebben ook een aantal softwareblokjes die ‘iets doen’ met functies, taken en de FML (of IZP). Een aantal van die blokjes zitten in AD assist. Maar ook in toepassingen voor bedrijfsartsen en verzuimcoaches, we noemen die oplossing de Verzuimtuner. Deze is al geïntegreerd in VerzuimXpert, het portaal van Otherside at Work. Binnenkort volgt er een persbericht over een nieuwe samenwerking op dit vlak.

Recente berichten

NVvA jaarcongres
Lancering AD assist