A D A S S I S T

Radboud Universiteit

Professor dr. Tom Heskes, hoogleraar datascience verbonden aan het Radboud, denkt mee in de algoritmes onder AD assist. Hij doet onderzoek naar kunstmatige intelligentie, ook wel artificiële intelligentie genoemd (AI), machinaal leren en data science. AI helpt mensen hun werk beter uit te voeren, een van zijn favoriete quotes (van Andrew Moore): “Artificial intelligence is the science and engineering of making computers behave in ways that, until recently, we thought required human intelligence.”

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)

De NVvA ondersteunt dit initiatief en heeft een ledenvoordeel afgesproken voor arbeidsdeskundigen. AD assist is voortgekomen uit veelvuldig overleg binnen een werkgroep van arbeidsdeskundigen en tussentijdse afstemming in diverse OT's. De praktijk was zo continu vertegenwoordigd bij de jarenlange voorbereiding. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) is het kenniscentrum van de NVvA. Het AKC wil kennis ontwikkelen, kennisdeling bevorderen, verbinder zijn van onderzoek met de praktijk, ontwikkelingen vertalen naar het beroep en zo de professionaliteit van de arbeidsdeskundige voeden en aanjagen.

Saxion

Saxion leidt Arbeidsdeskundigen op tot de vakdeskundigen van vandaag én morgen. Innovaties hebben een belangrijke rol in de opleiding. Vanuit dit perspectief werken we heel graag samen met deze opleiding en haar studenten.

CS Opleidingen

CS Opleidingen is marktleider in hoger beroepsonderwijs voor sociale zekerheid, verzuim en re-integratie.