A D A S S I S T

LDC is geen onbekende in de verzuimwereld. Al eerder ontwikkelden wij software voor bedrijfsartsen: de Verzuimtuner. Opgenomen in de Xpert Suite van Otherside at Work.

De Xpert Suite van Otherside is hét integrale platform voor bedrijfsgezondheid en sociale zekerheid. De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in onze beroepen- en functiedatasets. We hebben hierbij vooral gefocust op uitbreiding van taken, belasting variabelen en de relatie hier tussen. Dit heeft al geresulteerd in een partnership tussen Otherside en LDC via een integratie tussen beide platforms. De LDC Verzuimtuner wordt gebruikt door verzuimcoaches en bedrijfsartsen en wordt continu verder door ontwikkeld. Zo werken wij samen aan een gezondere beroepsbevolking.