Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van LDC.
Ondanks dat er veel aandacht wordt besteed aan het behouden van de actualiteit, volledigheid, correctheid en toegankelijkheid van de website blijft het mogelijk dat de inhoud van de website verouderd, incompleet of incorrect is.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. LDC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op de website ldc.nl

Het is mogelijk dat via de website www.ldc.nl van LDC toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. LDC is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op die websites en/of pagina’s.

Via de website ldc.nl kunnen e-mails verstuurd worden. LDC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet of te laat ontvangen van deze e-mails.

Logo’s op de website ldc.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LDC niet worden gebruikt. Indien je informatie op deze website aantreft waarvan je denkt dat die onjuist is, dan kun je contact opnemen met LDC via info@ldc.nl